Kamuya Yönelik Taahhüt

Faaliyet Alanlarımız Kamuya Yönelik Taahhüt İşleri | Mükyen İnşaat

Kamuya Yönelik Taahhüt İşleri Nedir?

Öncelikle inşaat taahhüt işletmelerinden bahsetmek gerekirse; mülkiyet hakkı başkasına ait olacak yapının inşa edilmesini taahhüt ederek inşaat yapan işletmeler inşaat taahhüt işletmeleri olarak bilinir. Bu tanımdan da anlaşılabileceği gibi inşaat yaptırmak isteyen gerçek ya da tüzel kişiler adına inşaat yapım faaliyetini üstlenen firmalar inşaat taahhüt işletmeleridir. Söz konusu bu yöntemle yapı inşası yapılması; ilgili inşaatı yaptıracak olan gerçek ya da tüzel kişi ile inşaat taahhüt firması arasında yapılan sözleşme ile başlar. Firma ile anlaşan tüzel kişiler de dediğimiz kamu kurumları bu doğrultuda gerçekleştirilen farklı protokoller çerçevesinde, çeşitli kamu kurumları için hizmet binası, hastane, sağlık ocağı, okul, yurt, pansiyon, spor salonu, engelsiz yaşam merkezi, askeri tesis, sosyal tesis ve çeşitli alt yapı projeleri gibi farklı projeleri hayata geçirmiş olur. Bu anlamda inşaat taahhüt firması üstlenici firma olur. Planlama, ihale ve inşaat konusundaki deneyimli firmalarla yapılan bu sözleşmeler ile ülkemizin diğer kamu kurumları ile işbirliği içinde, vatandaşlar için çeşitli sosyo-ekonomik fırsatlar yaratılır. Ancak burada vurgulamak gerekir ki bu bağlamda işveren olan tüzel kişilik ile inşaat taahhüt işletmeleri arasında ilgili yapının inşasına ilişkin olarak yapılacak sözleşme öncesinde işveren tarafından yapılması gereken bazı işlemler mevcuttur. Bu işlemleri; projenin hazırlanması, keşif bedelinin belirlenmesi, fiyatlandırma yönteminin tespiti, teklif alma yönteminin belirlenmesi, projenin ihaleye çıkarılması şeklinde sıralayabiliriz. Kamuya yönelik taahhüt projelerinde yürütülen süreçte ihaleye çıkarılan ilgili proje için proje taahhüt işletmeleri tarafından önce teklif verilir. Verilen tekliflerin yetkili kurumlarca değerlendirilmesinin ardından en uygun teklifi sunan inşaat taahhüt işletmesi ile sözleşme imzalanır ve ilgili yapının inşasına başlanır.

Kamuya Yönelik Taahhüt İşlerinde Mükyen İnşaat

Yukarıda da yer verildiği gibi kamuya yönelik inşaat işlerinde hedeflenen yüksek kamu yararı olduğu için kamuyu zarara uğratmamak adına doğru firma ile çalışmak büyük önem arz eder. Mükyen İnşaat olarak yıllara dayanan sağlam sektörel tecrübemizle hayata geçirdiğimiz kamuya yönelik taahhüt işlerinde her zaman kamu yararını gözeten, vatandaşların ihtiyaçlarına cevap veren projeler sunmaktayız. Genç, dinamik ve yetenekli kadromuzla ürettiğimiz projeler ile kamuya yönelik taahhüt işlerinde yüksek kamu yararını öne çıkarmayı ve vatandaşlarımız ihtiyaçlarına tam anlamıyla cevap veren yapılar inşa etmeyi sürdürüyoruz.