Kentsel Dönüşüm

Faaliyet Alanlarımız Kentsel Dönüşüm | Mükyen İnşaat

Kentsel Dönüşüm Nedir?

6306 sayılı Afet Riskli Yapıların Yenilenmesi Hakkındaki kanun çerçevesinde şehirlerdeki afet riski olan alanların belirlenmesi ve sağlıklı, yaşanabilir hale getirilmesi ile ilgili hükümler belirlenmiştir. İlgili kanun kapsamında şehirlerde ve köylerde ekonomik açıdan ömrünü tamamlamış, yıkılma ya da çökme riski taşıyan yapıların devlet tarafından sağlanan yapım kredisi, kira yardımı, belediye harç ve vergi avantajlarından yararlanarak yeniden yapılması düzenlenmiştir.

Bakanlar Kurulu kararının tespit ettiği ve riskli alan olarak belirlediği bölgeler ya da Çevre ve Şehircilik Bakanlığının kararıyla belirlenen rezerv yapı alanları kentsel dönüşümün uygulanacağı alanlardır. Burada belirtmek gerekir ki kentsel dönüşüm projelerinin öncelikli amacı güvenliktir. Bu nedenle kentsel dönüşüm uygulamasının yapılacağı alanlar tespit edilirken; bölgenin zemin yapısı, deprem riski ve yapılaşmanın niteliği gibi faktörler göz önünde tutulur. Uygulama alanı can ve mal güvenliği çerçevesinde risk teşkil eden bölgeler olarak tanımlanabilir. Burada kentsel dönüşümle ilgili yaygın kullanılan yerinde dönüşüm kavramını da açıklamak gerekirse; kentsel dönüşüm projelerinin kapsadığı müstakil yapılar için yerinde dönüşüm kavramı kullanılır. Yerinde dönüşüm sürecinde ilgili yapı yıkılır ve yapının yer aldığı arsanın mevcut imar yapısı korunmak şartı ile yeni yapı inşa edilir.

Kentsel dönüşüm projelerinin amaçları; kaçak yapılaşmanın önüne geçilmesi, depreme dayanıklı olmayan ve risk arz eden yapıların yeniden inşa edilerek olası kayıpların önüne geçilmesidir. Riskli yapıların yıkılıp yenilenmesine ek olarak kentsel dönüşüm projeleriyle yerleşim yerlerinin kongre ve kültür merkezleri, park ve eğlence alanları gibi modern ihtiyaçlarının karşılanması da amaçlanır. Tüm bunlar çerçevesinde kentsel dönüşüm projelerinin amaçlarını aşağıdaki gibi sıralayabiliriz;

  • Kaçak yapılaşmanın önüne geçerek kaçak yapıları dönüştürmek,
  • Doğal afetlere karşı korunaklı alanlar inşa etmek,
  • İş merkezi alanlarını etkinleştirmek,
  • Dar gelirli bölgeleri soylulaştırmak,
  • Sit alanlarını korumak.

Kentsel dönüşüm projelerinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı sürecin ilgili bakanlığıdır. Bakanlığa ek olarak belediyelere de kentsel dönüşüm faaliyetlerini yürütmelerini sağlayacak yetkiler verilmiştir. Ayrıca yap-işlet-devret sistemi ile kamu-özel ortak çalışmaları ile de kentsel dönüşüm projelerinin hayata geçirilmesi mümkündür.

Kentsel Dönüşümde Mükyen İnşaat

Yukarıda da yer verildiği gibi kentsel dönüşüm işlerinde hedeflenen yüksek kamu yararı ve güvenliği olduğu için kamuyu zarara uğratmamak adına doğru firma ile çalışmak büyük önem arz eder. Mükyen İnşaat olarak yıllara dayanan sağlam sektörel tecrübemizle hayata geçirdiğimiz kentsel dönüşüm projelerinde her zaman kamu yararını gözeten, vatandaşların güvenlik, barınma ve sosyalleşme ihtiyaçlarına cevap veren modern projeler sunmaktayız. Genç, dinamik ve yetenekli kadromuzla ürettiğimiz projeler ile kentsel dönüşüm projelerinde yüksek kamu yararını öne çıkarmayı ve vatandaşlarımızın güvenle yaşayabileceği ve yararlanabileceği yapılar inşa etmeyi sürdürüyoruz.