Konut İnşaat ve Satışı

Faaliyet Alanlarımız Konut İnşaatı ve Satışı | Mükyen İnşaat

Konut İnşaatı ve Satışı Nedir?

Konut inşaatı ve satışı ülkemizdeki ekonomik sektörlerin en güçlülerinden biridir ve neredeyse ülke ekonomisinde lokomotif görevi üstlenir. Çeşitli inşaat firmaları tarafından hayata geçirilen projeler ve yapılan konutların satılması ile konut ihtiyacı olanlar için yaşam alanları inşa edilirken ülke ekonomisine de destek verilmiş olur.

Öncelikle inşaat kavramından başlamak gerekirse; herhangi bir yapının inşa edilmesi için yapılan tasarlama, planlama, gerekli malzemelerin temin edilmesi ve güvenliğin sağlanması gibi çeşitli girdilerin bir araya getirilmesi gerekir. Buna ek olarak inşaat sadece mühendisler, mimarlar ve proje yöneticilerinin yer aldığı bir süreç olmaktan ziyade çeşitli sektörler ve çok fazla insanın hayatını doğrudan etkileyen bir süreçtir. Özellikle konut inşaatından bahsettiğimizde, inşa edilen konut yalnızca mal sahibi değil aynı zamanda bölge ve ülke insanını da etkilerden bölgenin kentsel ve çevresel yapısında da önemli bir yer edinir. Bu nedenle söz konusu konut inşaatını yüklenen firmalar farklı farklı olsa bile süreçte aynı standartta izlenmesi gereken adımlar mevcuttur. Bu adımlar; gerekli izinlerin alınması, inşaat sürecine başlanması ve yapı kullanım iznine başvurulmasıdır. Aşağıda bu adımların açıklamasına yer verilmiştir.

Konut İnşaatı için Gerekli İzinlerin Alınması

Öncelikle belirtmek gerekir ki herhangi bir konutun inşa sürecine başlamadan önce ilgili yapı sahibi ya da vekil olarak belirlenmiş kişinin bağlı olduğu tapu ve kadastro müdürlüğüne ve belediyeye başvurarak yapı için gerekli izinleri alması gerekir. Söz konusu bu izinler alınmadan yapılan inşaat kaçak yapı sayılır ve bu tür inşalar için yıkım süreci başlatılır. Bu izinlerin alınması için yapılacak olan başvuru söz konusu yapının inşasına tam olarak hangi noktada olacağını belirten dokümanlar, yapının mimari projesi, statik projesi, elektronik ve mekanik tesisat projeleri, çevre düzenlemesi ve peyzaj projeleri ve diğer gerekli evrakların tamamlanmasının ardından yapılmalıdır. Saymış olduğumuz bu belgeler güncel olarak yürürlükte olan hükümler dahilinde incelenir ve uygun bulunmaları halinde tapu ruhsatı verilir.

İnşaat Sürecine Başlanması

Konut inşaatı sürecine başlanması için inşaatın yapılacağı arazi üzerinde hafriyat uygulaması yapılır ve konutun temeli statik projeye uygun olacak şekilde atılır. Temelin ardından destek sistemleri, kolonların demirleri ve diğer basamaklar hazırlanır. Bu şekilde betonarme işlemleri tamamlanan binanın duvar uygulaması yapılır. Son aşamada iç duvarlar da tamamlanır ve inşaat ince işler için hazır hale getirilir.

Yapı Kullanım İznine Başvurulması

Öncelikle burada vurgulamak gerekir ki; ruhsatı alınmış ve inşaatı tamamlanmış bir konut inşaatının kullanıma açılması izin iskan alınması gereklidir. İskan belgesi bir nevi ilgili yapıyı kullanma izni olarak tanımlanabilir ve bu belge ile yapının kanunlar tarafından belirlenmiş olan standartlara uygun olup olmaması teyit edilir. Alınan iskan belgesinin ardından yapı kullanıma ve işletmeye açılmış olur.

Konut İnşaatı ve Satışında Mükyen İnşaat

Yukarıda da açıkladığımız üzere konut inşaatı ve satışı titizlikle yürütülmesi gereken bir süreçtir. Bu sürecin pürüzsüz şekilde işletilmesi ve sonucunda kaliteli, modern ve konforlu bir yaşama uygun konutların ortaya çıkması için sektörel tecrübesi olan, referansları ile kendini kanıtlamış köklü firmalara güvenmekte yarar vardır.

Mükyen İnşaat Olarak Bizler…

İnşaat sektöründe yılların getirdiği sektörel tecrübemizden aldığımız güçle Mükyen İnşaat olarak ülkemizin çeşitli bölgelerinde yüzlerce konut projesine imza attık. Genç ve yüksek teknolojiyi yakından takip eden kadromuzun yenilikçi bakış açısıyla yüksek standartlarda ürettiğimiz konutlarda ev sahiplerinin yüksek yaşam standartlarında yaşamaları için titizlikle ve özveriyle çalışmaktayız. Projelerimizde ürettiğimiz konutlar yalnızca barınacak yer olmanın dışında sakinlerine kaliteli, konforlu ve modern hayatlar sunmaktadır. Üstlendiğimiz projelerde yalnızca konut sakinlerinin değil bölgenin ihtiyaçlarını da göz önüne alarak şehir planlamaları dahilinde şehir estetiğine önem vererek çalışmaktayız. Ülkemiz coğrafyasında hayata geçirdiğimiz sayısız projelerimiz ile ülke ekonomimize katkı sağlarken modern şehirler ve yenilikçi yaşam alanları yaratmak hedefi ile ilerlemekteyiz.