Toplu Konut İşleri

Faaliyet Alanlarımız Toplu Konut İşleri | Mükyen İnşaat

Toplu Konut İşleri Nedir?

Günümüzde büyük şehirlerin en büyük sorunlarından birisi de konut problemidir. Artan nüfusla birlikte kentlerde daha fazla sayıda barınma amaçlı konuta ihtiyaç ortaya çıkmıştır. Bu nedenle şehirlerde yaşanan konut sıkıntısına çözüm olması amacıyla toplu konutlar inşa edilir. Toplu konutlar devlet eliyle yapılan yatırımlarla inşa edilen ve çoklu konutlardan oluşan yerleşim alanlarını ifade eder. Söz konusu bu konutların satışında da vatandaşa destek olmak ve ev sahibi olmak isteyen vatandaşa yardım amaçlı olarak uygun şekilde kredi desteği sağlanır. Burada vurgulamak gerekir ki toplu konut projeleri genel itibariyle ekonomik açıdan orta ve alt sınıf gelir grubunda yer alan kişilere yönelik yapılır. Bu gelir gruplarındaki kişiler düşük faizli ve uzun vadeli krediler ile ev sahibi olurlar.

Toplu Konut Daire Başkanlığı (TOKİ)

Ülkemizde TOKİ yani Toplu Konut Daire Başkanlığı en çok toplu konut ihalesi yapan kuruluştur. TOKİ aynı zamanda çeşitli özel sektör firmalarına kredi ve arsa desteği de sağlar. Bu şekilde ülkemizdeki toplu konut sayısının artırılarak vatandaşların ihtiyaçlarına cevap vermesi hedeflenir.

Toplu Konut Bölgeleri

Ortak konut yapımının yer aldığı ve binlerce aileye barınma imkanı sağlayan evlerin olduğu bölge toplu konut bölgesi olarak adlandırılır. Toplu konut bölgelerinin oluşturulması için TOKİ, Şehir Valiliği ve ilgili belediyenin Toplu Konut Bölgesine Uygunluk Belgesinin alınmış olması gerekir. Ayrıca burada belirtmek gerekir ki toplu konut bölgeleri en az 400 konuttan oluşmalıdır. Toplu konut projelerinin bir diğer yararlı noktası ise; bölgenin kalkınması ve sosyal yaşamına katkı sağlayan projelerle ülke ekonomisinin desteklenmesidir. Buna ek olarak depreme dayanıklı şekilde inşa edilen toplu konut projeleriyle şehirlerin kentsel dönüşüm süreçlerine de katkı sağlanmış olur.

Toplu Konut Kanunu

Toplu konut projelerinin hukuki arka planından da bahsetmek gerekirse; toplu konut projeleri 1984 yılında kabul edilmiş olan 2985 sayılı toplu konut kanununa tabidir. İlgili kanunda vatandaşların konut ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla gerekli olan usul ve esaslar ile devlet desteği düzenlenmiştir.

Toplu Konut İşlerinde Mükyen İnşaat

Mükyen İnşaat olarak inşaat sektöründe yılların getirdiği sektörel tecrübemizden aldığımız güçle ülkemizin çeşitli bölgelerinde onlarca toplu konut projesine imza attık. Genç ve yüksek teknolojiyi yakından takip eden kadromuzun yenilikçi bakış açısıyla yüksek standartlarda ürettiğimiz konutlarda ev sahiplerinin yüksek yaşam standartlarında yaşamaları için titizlikle ve özveriyle çalışmaktayız. Projelerimizde ürettiğimiz toplu konutlar vatandaşların barınma ihtiyaçlarını karşılamanın yanında sakinlerine kaliteli, konforlu ve modern hayatlar sunmaktadır. Yer aldığımız toplu konut projelerinde sadece konut sakinlerinin değil bölgenin ihtiyaçlarını da göz önüne alarak şehir planlamaları dahilinde şehir estetiğine önem vererek çalışmaktayız. Ülkemiz coğrafyasında hayata geçirdiğimiz sayısız projelerimiz ile konut ihtiyacı olan vatandaşlarımız kaliteli konutlara erişmesi hedefi ile ilerlemekteyiz.